Grants


Platformă robotică versatilă și economic-viabilă pentru navigație la interior în medii aglomerate și cu obstacole - OMNI-Z – PN-III-P2-2.1-PTE-2019-0867, 52PTE/2020 (2020-2022) – responsabil partener Conf.dr.ing. Lăcrimioara GRAMA

Senzor acustic inteligent pentru detecția intrușilor - SASID – PN-III-P2-2.1-PED-2016-1608, 222PED/2017 (2017-2018) – director Conf.dr.ing. Lăcrimioara GRAMA

Îmbunătățirea performanțelor unui robot prin analiza contextului ambiental din informații acustice - ROXAC – PN-III-P2-2.1-BG-2016-0378, 54BG/2016 (2016-2018) – director Conf.dr.ing. Lăcrimioara GRAMA

Sistem inteligent de management, monitorizare și mentenanță a pavajelor și drumurilor folosind tehnici imagistice moderne - PAV3M – PN-II-PT-PCCA-2013-4-1762, 3/2014 (2014-2017) – responsabil partener Conf.dr.ing. Lăcrimioara GRAMA

Signal Processing and Applied Mathematics for Electronics and Communications Workshop – SPAMEC 2011 – ANCS 144M/8.08.2011 – Prof.dr.ing. Corneliu RUSU

Sisteme de prelucrare a semnalelor pentru comunicații mobile – CNCSIS WE-107/2008 – Prof.dr.ing. Corneliu RUSU

Reconstituirea adaptivă a semnalelor pentru eșantionarea comprimată a matricelor de senzori acustici (2008-2011) – PNII-ID-162/2008 – Prof.dr.ing. Corneliu RUSU

Cercetări privind aproximarea fazei din eşantioanele câştigului răspunsului la frecvenţă – CNCSIS PNII-TD-281 (2007-2009) – Asist.drd.ing. Lăcrimioara GRAMA

Cercetari privind prelucrarea și fuziunea datelor provenite de la senzori optici multipli. Aplicații pentru detecția si clasificarea obiectelor – CNCSIS TD-521/2007 – Asist.drd.ing. Anca APĂTEAN

Îmbunătăţirea tehnicilor de analiză Wavelet în contextul utilizării familiei de funcţii B-spline – CNCSIS TD-502/2007 – Asist.drd.ing. Simina EMERICH

Extragerea modelelor digitale de altitudine pornind de la hărţile fizice scanate – CNCSIS TD-256 – Drd.ing. Carol RUS

Studii privind structura timbrului semnalelor muzicale în vederea stabilirii identităţii sursei unui semnal muzical – CNCSIS TD-235 – Asist.drd.ing. Annamaria MESAROȘ

Filtre adaptive cu structură variabilă – CNCSIS  A-722 (2001-2004) – Prof.dr.ing. Corneliu RUSU