Teaching info

bachelor courses

Digital Signal Processing - Applied Electronics, 3rd year

Prelucrarea digitală a semnalelor - Electronică Aplicată, anul 3

Digital Signal Processing - Telecommunications Technologies and Systems, 4th year

Prelucrarea numerică a semnalelor - Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații, anul 4

Statistică economică - Inginerie Economică în Domeniul Electric, Electronic și Energetic, anul 3


master courses

Modelarea statistică a semnalelor - Circuite și Sisteme Integrate, anul 1

Methodes mathematiques et algorithmes pour le traitement du signal - Traitement du signal et des images, annee 1

Modelarea și analiza datelor pentru decizii de management - Tehnologii, Sisteme și Aplicații pentru eActivități, anul 2