prelucrarea digitalĂ A SEMNALELOR - ANUL 4 tst

curs

Lecture Notes in DIGITAL SIGNAL PROCESSING - C. Rusu, L. Grama, RISOPRINT, Cluj-Napoca 2009
 
Curs 1
Prezentarea cursului. Introducere în prelucrarea digitală a semnalelor
 
Curs 2
Semnale și sisteme discrete în timp
 
Curs 3
Analiza sistemelor discrete liniare și invariante în timp
 
Curs 4
Formele directe pentru sisteme discrete în timp. Sisteme LTI descrise prin ecuații cu diferențe finite
 
Curs 5
Transformata în z
 
Curs 6
Analiza sistemelor LTI în domeniul z. Seria Fourier pentru semnale periodice discrete în timp
 
Curs 7
Transformata Fourier pentru semnale aperiodice discrete în timp. Caracteristicile sistemelor LTI în domeniul frecvență
 
Curs 8
Transformata Fourier discretă
 
Curs 9
Transformata Fourier rapidă
 
Curs 10
Implementarea sistemelor discrete în timp
 
Curs 11
Structuri laticiale și laticiale-scară pentru sisteme IIR. Sisteme LTI văzute ca filtre selective în frecvență
 
Curs 12
Filtre FIR de fază liniară. Proiectarea filtrelor digitale FIR
 
Curs 13
Proiectarea filtrelor digitale IIR
 
Curs 14
Prelucrarea digitală a semnalelor - rezumat


Laborator

 
Laborator 1
Introducere în MATLAB
 
Laborator 2
Semnale discrete în timp
 
Laborator 3
Eșantionarea semnalelor analogice. Corelația
 
Laborator 4
Sisteme discrete liniare și invariante în timp
 
Laborator 5
Transformata Fourier și transformata fourier discretă
 
Laborator 6
Test 1 - din laboratoarele 1, 2, 3, 4 și 5
 
Laborator 7
Convoluția liniară și convoluția circulară
 
Laborator 8
Sisteme cu răspuns finit la impuls. Metode de proiectare
 
Laborator 9
Sisteme discrete liniare și invariante în timp văzute ca filtre selective în frecvență
 
Laborator 10
Sisteme ru răspuns infinit la impuls. Metode de proiectare
 
Laborator 11
Sisteme ru răspuns infinit la impuls. Metode de proiectare
 
Laborator 12
Test 2 - din laboratoarele 7, 8, 9, 10 și 11
 
Laborator 13
Seminar - Implementarea sistemelor discrete în timp
 
Laborator 14
Seminar


biblIOGRAFIE

Lista completă de referințe bibliografice este disponnibilă aici


ProblemEExamENE

Studenții sunt invitați să acceseze platforma Teams pentru informații cu privire la examene și consultații.


Info