modelarea Și analiza datelor pentru decizii de management - anul II TSAea

CURS

 
Prezentarea cursului. Introducere în modelarea și analiza datelor pentru decizii de management
 
Introducere în programarea liniară
 
Programarea liniară: analiza de senzitivitate și interpretarea soluției
 
Aplicații ale programării liniare: marketing & finanțe
 
Aplicații ale programării liniare: managementul operațiunilor
 
Modelarea problemelor de rețea și distribuție (I)
 
Modelarea problemelor de rețea și distribuție (II)
 
Programarea liniară: algoritmul simplex (I)
 
Programarea liniară: algoritmul simplex (II)
 
Analiza decizională (I)
 
Analiza decizională (II)
 
Analiza și prognoza seriilor temporale (I)
 
Analiza și prognoza seriilor temporale (II)
 
Modelarea și analiza datelor pentru decizii de management - rezumat
 
Glosar de termeni - Modelarea și analiza datelor pentru decizii de management


Laborator

 
Familiarizarea cu mediul de lucru Microsoft Excel
 
Cost, venit, profit. Prag de rentabilitate
 
Introducere în programarea liniară (LP)
 
Aplicații ale programării liniare în marketing și finanțe
 
Aplicații ale programării liniare în managementul operațiunilor
 
Modelarea problemelor de rețea și distribuție
 
Laborator 7
Test laborator. Evaluare


proiect

 
Proiect 1
Prezentarea temelor de proiect. Prezentarea cerinţelor fiecărei teme. Bibliografie
 
Proiect 2
Stabilirea temelor de proiect. Stabilirea calendarului de lucru. Modalitatea de prezentare a rezultatelor
 
Proiect 3
Discuţii şi întrebări
 
Proiect 4
Discuţii şi întrebări
 
Proiect 5
Discuţii şi întrebări
 
Proiect 6
Susținerea teoretică și practică a proiectelor. Evaluare
 
Proiect 7
Susținerea teoretică și practică a proiectelor. Evaluare


Bibliografie

  1. Jeffrey D. Camm, James J. Cochran, Michael J. Fry, Jeffrey W. Ohlmann, David R. Anderson. An Introduction to Management Science: Quantitative Approaches to Decision Making. Cengage Learning; 16 edition (March 29, 2022), ISBN-13: 978-0357715468
  2. Barry Render, Ralph M. Stair Jr., Michael E. Hanna, Trevor S. Hale. Quantitative Analysis for Management. Pearson; 13 edition (January 15, 2017); ISBN-13: 978-0134543161
  3. Cliff Ragsdale. Spreadsheet Modeling & Decision Analysis: A Practical Introduction to Business Analytics. Cengage Learning; 8 edition (January 1, 2017); ISBN-13: 978-1305947412
  4. Liviu Mihăescu. Metode cantitative în management. Ed. Universităţii ”Lucian Blaga” din Sibiu, 2009, ISBN 978-973-739-777-5
  5. Gregory S. ParnellPatrick J. Driscoll, Dale L. Henderson. Decision Making in Systems Engineering and Management. Wiley; 2 edition (June 9, 2011); ISBN-13: 978-0470900420


Info