Statistică aplicată - anul 3 IEDEEE

Curs

 
Cap. 1
 
Cap. 2
 
Cap. 3
 
Cap. 4
 
Cap. 5
 
Cap. 6


SeminarReferințe bibliografice

 
G. Ciucu, V. Craiu, Introducere în teoria probabiliăților și statistică matematică, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1971.
 
I. Stoleriu, Statistică prin MATLAB, Editura Matrix Rom, București, 2010.
 
L. Ioan, Probabilități și variabile aleatoare în telecomunicații, Editura Matrix Rom, București, 1998.
 
A. Isaic-Maniu, C. Mitruț, V. Voineagu, Statistică, Editura Universitară, București, 2004.
 
E. I. Koloszi, Statistică, Editura Presa Universitară Clujeană, 1999.


Info