Smart Acoustic Sensor for Intruder Detection - SASIDTitlul proiectului:
Senzor acustic inteligent pentru detecția intrușilor

Cod proiect: PN-III-P2-2.1-PED-2016-1608

Număr proiect: 222PED/2017

Finanțare: Bugetul de stat, Cofinanțare

Denumirea programului din PN III: Programul 2 - Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare

Tip proiect: Proiect experimental - demonstrativ

Autoritatea contractantă: Unitatea Executivă pentru Finațarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării

Contractor: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Director proiect: Conf.dr.ing. Lăcrimioara GRAMA

Durată proiect: 17 luni