Smart Acoustic Sensor for Intruder Detection - SASID


Team

Coordinator: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Project director: Conf.dr.ing. Lăcrimioara GRAMA

Email: Lacrimioara.Grama@bel.utcluj.ro

Researchers: Prof.dr.ing. Corneliu RUSU, Conf.dr.ing. Alin GRAMA

PhD Students: Drd.ing. Alexandru LODIN, Drd.ing. Olimpiu POP


Partner: Centrul IT pentru Știință și Tehnologie (CITST)

Partner responsable: Dr.ing. Bogdan CRAMARIUC

Email: bogdan.cramariuc@yahoo.com

Researchers: Dr. Oana CRAMARIUC, Dr. Liviu POPA, Dr. Mihai GANCIU-PETCU, Dr. Dorin STANCIU, Dr. Alina-Mirela SANDU, Dr. Cătălina-Elena NEAMȚU, Dr. Emil-Alexandru CHIVU, Dr. Marian-Cătălin GROSU, Dr. Octavian ARSENE

PhD Students: Drd. Imad-Alex AWADA

Technicians: Dorin HLEUCA, Marius-Ninel-Cătălin DRĂGOI