Assoc. Prof. LĂcrimioara GRAMA, PhD

Undegraduate Courses

Digital Signal Processing - 3rd year Applied Electronics

Digital Signal Processing - 4th year Telecommunications Technologies and Systems


graduate Courses

Modelarea și analiza datelor pentru decizii de management - anul 2 Tehnologii, Sisteme și Aplicații pentru eActivități