Improving contextual awareness of a robot through the analysis of acoustic information - ROXACTitlul proiectului:
Îmbunătățirea performanțelor unui robot prin analiza contextului ambiental din informații acustice

Cod proiect: PN-III-P2-2.1-BG-2016-0378

Număr proiect: 54BG/2016

Finanțare: Bugetul de stat

Denumirea programului din PN III: Programul 2 - Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare

Tip proiect: Transfer de cunoaștere la agentul economic "Bridge Grant"

Autoritatea contractantă: Unitatea Executivă pentru Finațarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării

Contractor: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Director proiect: Conf.dr.ing. Lăcrimioara GRAMA

Durată proiect: 24 luni